Állat Tetoválások és Szimbólumok Jelentései

Vad és Házi Állatok

Elefánt • Bika • Farkas • Fu Kutya • Kutya • Medve

Elefánt Tetoválások és Szimbólumok Jelentései

Ázsiában és Afrikában az uralkodókhoz és a nemesekhez társítják. Az indiai Ganésa istennőnek elefántfeje van. A hűség, bölcsesség, a hosszú élet és az erő szimbóluma.

Bika Tetoválások és Szimbólumok Jelentései

Sok kultusz napistenné tette, de ugyanakkor a holdhoz is társítják. A naphoz társított a tűz, a feltámadás és az ég jelképe, a holddal társítva a víz, a halál és az éjszakát jelképezi. A termékenység, férfiasság, erő, hatalom, uralkodás, hirtelen indulatot és a feltámadást jelképezi. De a brutalitást, vadságot, makacsságot és a kéjvágyat is megjeleníti.

Farkas Tetoválások és Szimbólumok Jelentései

A mai kutyák a farkasoktól erednek. A szelídíteni való szellemet jelzi. A vadászó ember vetélytársa és nagy ellensége volt. Kegyetlenséget, vadságot, ravaszságot és alattomosságot jelképez. Mivel falkákba verődve éltek, ezért a győzelmet, bátorságot és a hűséget is megtestesíti. Éjszakai üvöltésük és hajnali vadászataik miatt, az árnyékvilághoz tartoztak és rosszindulatúnak tartották őket. A Farkasember mítoszában, minden emberben kiszámíthatatlan vadállat rejtőzik, kiszabadításához elég egy harapás és a telihold.

Fu Kutya Tetoválások és Szimbólumok Jelentései

Oroszlán szerű kutyák, akik 2000 évvel ezelőtt a Buddhista templomokat és a gazdagok hajlékait őrizték. Más néven Buddha oroszlánja, égi kutya vagy oroszlánkutya. Mára szerényebb otthonokat is őriznek és a boldogság kutyája-nak nevezik. Megjeleníti az oroszlán jellemvonásait. Az oroszlán és a kutya tulajdonságait egyesíti, elűzi a démonokat.

Kutya Tetoválások és Szimbólumok Jelentései

A hűség, éberség és az intelligencia szimbóluma. Az ember társaként a hűséget és ragaszkodást jeleníti meg. Egyes kultúrákban az alvilág jelképe.

Medve Tetoválások és Szimbólumok Jelentései

Sámánizmusban hívő népek számára a feltámadó hatalmat jelképezi. Téli álmát aludva, bölcsességre tesz szert. Az anyai gondoskodás szimbóluma. A bátorságot, erőt és a magányt is megtestesíti.