Vallásos Tetoválások és Szimbólumok Jelentései

Kereszt • Rózsafüzér • Imádkozó Kezek • Kereszténység • Iszlám • Buddhizmus • Hinduizmus • Judaizmus • Koptok

A hit fogalma, vallásos értelemben a hitnek azt a jelentését, fogalmát, formáját nevezzük, amikor valaki egy vallás tanítását igaznak fogadja el, abban hisz. A hit a nem látott dolgokról való meggyőződés, a remélt dolgok valósága. Biztos tudás arról, hogy amit Isten Igéje mond, az mindig, minden körülmények között igaz és megvalósul. A hit kifejezi az ember belső magatartását Isten felé.

Kereszt Tetoválások és Szimbólumok Jelentései

A kereszt négy ága, a négy égtájat, az elemeket és az emberi alakot jeleníti meg. Szinte minden kultúrában megtalálható. Az egyik legismertebb vallási jelkép. A föld és ég egyesülését, a termékenységet és a halhatatlanságot szimbolizálja.

Rózsafüzér Tetoválások és Szimbólumok Jelentései

A rózsafüzér (latinul rosarium - szentolvasó) a katolikus egyházban az imádság egyik formája, Az imádsághoz használt eszköz. A lényege, hogy bizonyos imákat meghatározott számban és sorrendben kell mondani.

Imádkozó Kezek Tetoválások és Szimbólumok Jelentései

Az Imádkozó kezeknek több jelentése is lehet. Az eredetét nem ismerjük e szokásnak, a biblia nem említi. Könyörgést, alázatot fejeznek ki istennel szemben. Elsőként egy német művész festette meg, Albrecht Dürer: Imádkozó kezek (1508-09).

Kereszténység

A kereszténység a világ legtöbb hívőt számláló egyháza. A szimbólumai, jelei nagyon kedveltek a tetoválásokban. Keresztek, angyalok, galambok rengeteg tetováláson szerepelnek. A keresztények körében a tetoválás tilos volt, Konstantin császár betiltotta. Nem szabad eltorzítani azt, amit az isten teremtett. Vallásos témájú, a kereszténységre utaló tetoválások viszont engedélyezettek voltak. Rengeteg zarándok tetováltatta magát a szentföldön, szent jelképekkel. A hitüket kívánják kifejezésre juttatni.

Iszlám

A Korán tiltja is a tetoválást de nem is tiltja, az egész az értelmezésen múlik. A tetovált muzulmánok csak akkor nyerhettek bebocsájtást a paradicsomba, ha belépés előtt, tisztító tűzben megtisztultak. A félhold csillaggal tetoválásoknak, inkább politikai jelentésük van, mint vallási. A Korán versszakai és az arab írásjelek viszont nagyon népszerűek.

Buddhizmus

Buddha a képi ábrázolást csak kedvtelésnek vélte, amiről le kell mondani. A Buddhizmus tanításai viszont nagyon gazdagok szimbólumokban. Buddha képe, lótusz virág, mandala, om és még rengeteg szimbólumot fel lehetne sorolni. A Thaiföldi szerzetesek nagyon híresek a szent tetoválások készítése miatt. Ezek a tetoválások amulettként óvták meg az egyént, erőt adtak viselőjüknek. Varázserejükkel jót hoznak.

Hinduizmus

A Hinduizmus hagyományai szerint a legelőkelőbb kasztokba tartozó brahmanok kaptak tetoválásokat. Az arcukra, homlokukra vagy a mellükre tetováltak vonalakat, köröket, így hirdetve, hogy az istent szolgáljak és a legmagasabb kasztba tartoznak. A bengáli hinduk azért tetováltatták magukat, hogy a család a haláluk után is felismerje őket.

Judaizmus

A Zsidók jelképe a hat ágú csillag, a Dávid csillag. A Dávid csillag az ember és isten kölcsönhatását jelképezi. A teremtő csillaga. Dávid egy hexagram alakú pajzsot viselt miközben legyőzte Góliátot, az elnevezés innen ered. A zsidóknál a tetoválás nem volt elfogadott, megbélyegezettségnek tekintették.

Koptok

A Kopt-oknál, az egyiptomi keresztényeknél, a tetoválás hozzátartozott a vallási élethez. A zarándokutak a szentföldre nagyon fontosak voltak számukra. Ezeken az utakon készíttették el, kopt papokkal, a tetoválásaikat. Így bizonyították azt, hogy a szent földön jártak.